Wanneer ben je fiscaal partner?

Als je samenwoont of getrouwd bent, kan het zijn dat je belastingpartner bent van elkaar. Dit heeft gevolgen voor de belastingaangifte en kan bijvoorbeeld invloed hebben op de hoogte van de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. In dit artikel leggen we uit wanneer je fiscaal partner bent en wat dit betekent.

 

Wat is een fiscaal partner?

Een belastingpartner is iemand met wie je een bepaalde relatie hebt en met wie je samen belastingaangifte doet. Er zijn verschillende soorten relaties die leiden tot fiscaal partnerschap. Dit zijn:

  • Gehuwden en geregistreerde partners: als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je automatisch belastingpartner van elkaar. Dit geldt ook als je gescheiden bent maar nog wel op hetzelfde adres staat ingeschreven.
  • Samenwonenden: als je samenwoont en een notarieel samenlevingscontract hebt, ben je fiscaal partner van elkaar. Ook als je geen notarieel samenlevingscontract hebt maar wel op hetzelfde adres staat ingeschreven én een gezamenlijke huishouding voert, ben je belastingpartner van elkaar.
  • Alleenstaande ouders: als je een kind hebt en je woont samen met een andere volwassene die het kind van jouw partner niet erkent, dan ben je fiscaal partner van elkaar.

 

Wanneer ben je geen fiscaal partner?

Er zijn ook situaties waarin je niet belastingpartner bent, terwijl je wel samenwoont of getrouwd bent. Dit is het geval als:

Je samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract en geen gezamenlijke huishouding voert. Bijvoorbeeld als je met een vriend of vriendin samenwoont en allebei je eigen huishouden hebt.

Je duurzaam gescheiden leeft van je partner. Hierbij moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

 

Wat betekent fiscaal partnerschap voor de belastingaangifte?

Als je belastingpartner bent, moet je samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit kan voordelig zijn omdat je bepaalde aftrekposten, zoals de hypotheekrente of giften aan goede doelen, onderling mag verdelen. Ook kan het zijn dat je samen recht hebt op bepaalde toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag.

Let wel op: fiscaal partnerschap geldt niet automatisch voor de toeslagen. Hier gelden soms andere regels voor, bijvoorbeeld dat je een bepaalde periode samenwoont voordat je recht hebt op toeslag als fiscale partners.